Enjoy the sea

Provision of Services

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

MVGESTIO ASSESSORIA

(CA) Mvgestió, us ofereix un servei integral en la gestió empresarial:
  • Fiscal, confecció i presentació de totes les liquidacions trimestrals i anuals
  • Laboral, confecció i presentació de Tc’1 i Tc’2, càlcul de nòmines, contractes,
  • Comptable, mecanització de la facturació, legalització de llibres comptables,
  • Mercantil, creació de noves empreses, societats limitades, civils, comunitats de bens.
  • Jurídic, assessorament jurídic.
  • Extrangers, Renovacions Nie, Certificats residencia, Nacionalitats
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Vehicles, canvis de nom, re-matriculacions, duplicats de documents...
  • Assegurances: soms agents exclusius del prestigiosa i reconeguda companyia ALLIANZ SEGUROS, qui us ofereix un ampli catàleg d’assegurances.
  • Agent Immobiliari, compraventa d'Immobles, Lloguers, Lloguers Turístics
This website is using cookies
By using this website, you agree to this.